Blue Flower

Uitgangspunt voor het maken van mijn database zijn mijn eigen kinderen geweest met de vraag: wie zijn jullie voorouders.

Naast veel informatie over de familie Wijmenga, vindt u ook informatie over Van der Kolk en Van der Land.

Bij het zoeken naar leesboeken kwam ik nog een hele stapel genealogische gegevens tegen. Ben inmiddels begonnen met het invoeren daarvan. De eerste resultaten staan inmiddels op de site.

Heb inmiddels al een aantal leuke reactie op de website gehad van naamgenoten. Dat levert ook weer nieuwe informatie op. Als 'tegenprestatie' stuur ik een overzicht van de voorouders toe, bekeken vanuit de informatieverstrekker. Dit overzicht gaat terug tot ongeveer 1650.
Mocht u in het bezit zijn van aanvullende gegevens (ook foto's en kopiëen van akten e.d.) en wilt deze aan mij afstaan dan hou ik me van harte aanbevolen. U kunt de gegevens per mail toesturen.

In de personenlijst zijn namen van personen vermeld waarvan u de persoonskaart niet kunt raadplegen. De gegevens zijn in verband met de Wet persoonsregistratie niet te raadplegen. Wilt u desondanks meer weten van deze personen dan kunt u mij daar via email om verzoeken. Geeft u dan wel aan wat u relatie is tot de gevraagde persoon en wat u met de gevraagde informatie wilt doen.

De informatie kan makkelijk worden doorzocht door op een naam in de linker kolom te klikken. Als de naam vaker voorkomt, verschijnt op de plaats van deze tekst een overzicht. Als de Wet op de privacy daartoe geen belemmering vormt, zijn persoonskaarten te bekijken.