Afdrukken
Categorie: Nieuws
Hits: 3115

Familiewapen Wymenga

 ageslacht van Roel Jans (Garijp 1675 - 1756).
Op de grafsteen van zijn dochter Mincke (Tietjerk 1756) komt het wapen voor zonder de eiketak en met de klavers onder elkaar. De toevoeging is ontleend aan het wapen van Gerke Ubles, assessor van Achtkarspelen, oom van Roel zijn vrouw Maeike Binnes, als zegel op in koopakte uit 1705 in het Ryksarchyf (tegenwoordig onderdeel van Tresoar) in Fryslân.De kombinatie is gemaakt door de inzender, die ook de kleuren heeft ontworpen (1967), met advies van drs. K.M. van der Kooi.
Inzender. J.H. Wymenga uit Drachten