Blue Flower

Op deze pagina vindt u informatie over een mogelijk familiewapen.

De informatie is afkomstig uit een Genealogisch jaarboekje van het Ryksarchyf (tegenwoordig Tresoar)