Blue Flower

In 2005 heb ik contact gehad met een Wijmenga over de schrijfwijze van de naam. Uit de naamaannemingsakte uit 1811 kun je afleiden dat de naam Wijmenga oorspronkelijk zonder puntjes op de ij werd geschreven. Tegenwoordig zou je met een y zeggen. De Wijmenga in kwestie wilde de naam graag laten wijzigen in Wymenga. Voor naamswijziging is een eenvoudige procedure als kan worden aangetoond dat ambtelijk een fout is gemaakt. Een kennelijke misslag noemen ze dat.

Omdat de Wijmenga's oorspronkelijk uit de gemeente Tytsjerksteradiel komen, heb ik contact opgenomen met een oud collega aldaar en hem de volgende vraag voorgelegd:

Mijn vraag is of eenvoudig is na te gaan of de naam Wijmenga in 1811 met of zonder puntjes op de ij is ingeschreven . Ik heb wel een kopie van de naamgevingsakte (zie bijlage), maar dat is een kopie van een kopie waar niet duidelijk uit is af te leiden of er puntes op ij ij van Wijmenga staan.
Stel dat in 1811 de naam zonder puntjes op de ij is opgenomen in het register, is het dan zo dat degene wiens naam nu met een ij puntjes in de Gemeentelijke Basis Administratie is opgeneomen met een beroep op 'kennelijke misslag' eenvoudig zijn naam kan laten wijzigen in de naam zonder puntjes op de ij?

Ik kreeg hierop het volgende antwoord:

Ik heb het register van naamsaanneming nagekeken en ik mnoet zeggen dat het er niet duidelijker op geweorden is. Het lijkt er op dat er puntjes op de ij staan, maar erg duidelijk is dat niet. Wel is duidelijk dat Roel Jans (de voorouder die de naam Wijmenga heeft aangenomen rw) tekent zonder puntjes op de ij. Maar, een ij zonder puntjes is geen letter in de Nederlandse taal.
Waarschijnlijk kan wel een beroep op kennelijke misslag worden gedaan,  maar het lijkt me uitgesloten dat het een ij zonder puntjes wordt. Een naamsverandering van Wijmenga in Wymenga zal zeker kans van slagen hebben.

De Wijmenga in kwestie heeft met bovenstaande gegevens een verzoek tot naamswijziging gedaan bij de officier van justitie in het Arrondissement Leeuwarden. En al heel snel kwam het verlossende antwoord: Met beroep op een kennelijke misslag wordt de naam Wijmenga gewijzigd in Wymenga. En dat is sinds eind oktober 2005 een feit. En nu moet de naam alleen nog worden gewijzigd in de vele bestanden waar de Wymenga in kwestie in is opgenomen. En het heeft natuurlijk gevolgen voor de achternaam van de kinderen.